top of page

TVORBA WEBŮ 

Tvoříme složitější i jednoduché webové prezentace s vlastní administrací či různá eshopová řešení. Preferujeme čistý a účelný design, proto i námi realizované webové prezentace mají přehledný a čistý design s jasnou strukturou předávaných informací. Orientujeme se v redakčních systémech Wordpress, Joomla, Drupal. Máme také velmi rozsáhlé zkušenosti s Open Sourcem Prestashop, Cs-Cart a Open Cart. Web Vám vhodně optimalizujeme v rámci SEO (Search Engine Optimalization), navíc Vám pomůžeme, či kompletně navrhneme, texty k webové prezentaci. Vždy a vše děláme s maximálním ohledem na dopad v SEO výsledcích. Kontaktujte nás nezávazně ohledně cenové kalkulace na info@pkpromotion.com

Jak postupujeme

V této vstupní fázi nám definujete vaše očekávání a požadavky vašeho projektu. Rovněž se pobavíme o cílové skupině vašich potenciálních zákazníků (návštěvníků). My tyto informace zhodnotíme z technického pohledu a navrhneme první návrhy řešení.

1

Vstupní analýza

Časový plán

2

Dle definovaných informací z prvotní vstupní analýzy sestavíme celkový časový plán realizace webu. V plánu si naplánujeme důležité termíny z pohledu vývoje webu. Tímto časovým plánem se následně budeme společně řídit v jednotlivých fázích.

Rozpočet

3

Na základě předchozích kroků tzn. vstupní analýzy a časového odhadu realizace sestavíme odhadovaný rozpočet projektu. Rozpočet bude zahrnovat předem definované úkony, které bude potřeba realizovat k naplnění očekávání požadavku projektu.

Po kompletním odsouhlasení grafického návrhu se dostáváme ke kódování webu. Vhodné kódování webu bude mít vliv na správné zobrazování webu v různých typech internetových prohlížečů jako je Internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox vč. mobilních verzí.

6

Kódování webu

V tomto bodě připravíme grafický design webu, který se bude odvíjet od předem odsouhlasených bodů týkající se cílové skupiny návštěvníků (uživatelů), požadované barvy pozadí, barvy funkčních prvků, vašeho korporátního designu atd.

5

Grafický design

4

Architektura webu

V úvodní fázi tvorby webu je potřebovat správně definovat jeho architekturu. Jedná se převážně o definování uspořádání kategorií webu, podkategorií, správného rozložení informací a jejich vzájemnou provázanost apod.

Po dokončení kódování dochází, před samotným spuštěním, ke komplexnímu testování webu a korekci případných nalezených nedostatků. Testování probíhá v rámci celého webu, kdy se testují a zjišťují veškeré funkční požadavky.

7

Testování webu

Spuštění webu

8

Poslední fáze projektu, kdy web opouští testovací prostředí a přechází do ostrého provozu. V této fázi je web zcela připraven k užívání. Před spuštěním do ostrého provozu dochází také k plnému vyrovnání nedoplaceného rozpočtu.

Pár ukázek realizací ...

bottom of page