top of page

Zpracování osobních údajů

 

1. Udělujete tímto souhlas společnosti PK GROW PROMOTION s.r.o., se sídlem Novodvorská 202/26, 142 00 Praha 4, IČ: 24842851,  zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 179496 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů (dále jen ''zákon o ochraně osobních údajů’') a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: 

 

  • jméno a příjmení

  • název společnosti

  • telefonní číslo

  • email

 

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a email je nutné zpracovat za účelem zpracování poptávek a vytvoření konkrétních nabídek. Údaje o vás budeme zpracovávat primárně do odvolání vašeho souhlasu se zasíláním e-mailů. Údaje o tom, že jste nám souhlas udělili či jej odvolali, můžeme zpracovávat ještě po přiměřenou dobu po odvolání souhlasu za účelem prokázání, na jakém základě jsme vám e-maily zasílali.

 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený naší organizaci lze kdykoliv odvolat, můžete nás kontaktovat zasláním emailu na gdpr@pkpromotion.com, na tel. čísle +420 603 716 763, prostřednictvím datové schránky 24r2p3v, poštou na adrese: PK GROW PROMOTION s.r.o., Novodvorská 202/26, 142 00 Praha 4.

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, k osobním údajům mohou získat přístup v určitém rozsahu (i) osoby, které pro nás vykonávají podpůrné činnosti, např. poskytovatel softwaru a IT systémů, (ii) provozovatelé našich záložních serverů a datových záloh, (iii) naši právní, ekonomičtí a daňový poradci a auditoři.

 

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) máte právo:

 

5.1. požadovat přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od naší organizace jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v článku 15 GDPR,

 

5.2. požadovat opravu osobních údajů, které o vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,

 

5.3. požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v článku 17 GDPR,

 

5.4. požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v článku 18 GDPR,

 

5.5. získat osobní údaje, které se vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v článku 20 GDPR a

 

5.6 máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu článku 21 GDPR z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

 

Upozorňujeme vás, že nejste povinni nám jakékoliv údaje poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné.

bottom of page